תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים תואר ראשון בלבד

הרשמה למעונות לסמסטר אביב תשע"ח הסתיימה.

סטודנטים המעוניינים לעבור לסוג מעון אחר בסמסטר אביב, יכולים להגיש בקשת מעבר ב-21.1.2018 בלבד במשרד הראשי בשעות הקבלה (8:00 - 11:30 ,  13:30 – 14:00).
את הבקשות יש להוריד מאתר המעונות (מכפתור טפסים) ולהגיש במועד זה, או לשלוח לפקס מספר: 04-8293090, או למייל: Haserim.meonot@dp.technion.ac.il  – ביום זה בלבד.
תשובות תינתנה בדואר האלקטרוני מספר ימים לאחר מכן.
על המעבר עצמו להתבצע ב- 18.3.2018 בין השעות 8:00 ל- 12:00  

שימו לב: 1. בקשות מעבר קודמות – בטלות, המעוניינים יגישו שוב

              2. סטודנט שקיבל תשובה חיובית – חייב לעבור

             3. בקשות מעבר בתוך האזורים יוגשו במשרדים האזוריים.

זוגות וזוגות עם ילדים המעוניינים לעבור דירה – יכולים לשלוח בקשה למעבר במייל חוזר, לאו דווקא בתאריך הנ"ל.
תאריכים
מועד
עזיבת המעונות בסיום סמסטר חורף תשע"ח: 15.3.2018.
מועד מעברים בתוך המעונות לקראת סמסטר אביב תשע"ח: 18.3.2018 בשעות 8:00 עד 12:00.
מועד כניסת דיירים חדשים לסמסטר אביב תשע"ח: 19.3.2018, 20.3.2018

למגישים לאחר מועד זה ירד ניקוד, דבר שעלול לפגוע בזכאות למעונות ואף לשלילתה.