תאריכים

מועדי יציאה מהמעונות בסוף סמסטר חורף:
15.3.2017 עד השעה 12:00
מועד מעברים לסמסטר אביב:
16.3.2017 בין השעות 8:00 - 12:00
מועד כניסת דיירים חדשים לסמסטר אביב:
19,20.3.2017 בשעות 8:00 - 13:00