ארכיון הקטגוריה: home-news

רישום למעונות לסמסטר קיץ תשע"ה

מועד הרישום למעונות לסמסטר קיץ: 11.6.15-7.6.15
1. את טופס הבקשה ניתן להוריד מאתר המעונות בלשונית "טפסים".
2. רווקים ירשמו במשרדי המעונות האזוריים.
3. זוגות וזוגות עם ילדים ירשמו במשרד המעונות הראשי.
4. זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומעוניינים להמשיך בקיץ-
לא צריכים להירשם.
5. זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומתכוונים לעזוב בסוף סמסטר אביב-
יודיעו על כך ליעל אביבי במשרד המעונות הראשי עד ה – 11.6.15.
אלה שיעזבו במהלך הקיץ ולא יודיעו בזמן-יישלמו קנס בגובה חודש שכר דירה

תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים תואר ראשון בלבד

מועד יציאה מהמעונות בסיום סמסטר קיץ תשע"ז - 2.10.2017
מועד מעברים לסמסטר חורף תשע"ח - 15.10.2017
מועד כניסת דיירים חדשים לסמסטר חורף תשע"ח - 17.10.2017 - 22.10.2017

הרשמה למעונות לסמסטר חורף תשע"ח.
בקשות למעונות לסמסטר חורף תשע"ח יוגשו באתר המעונות.

בטווח התאריכים הללו, עליכם להיכנס לאתר המעונות וללחוץ על "רישום למעונות"
(למעלה משמאל).
יפתחו שלוש אפשרויות – טופס בקשה לרווקים, לזוגות ולזוגות עם ילדים.
לאחר הקשת שם משתמש וסיסמה, הקפידו לסמן שהבקשה מיועדת לסמסטר חורף תשע"ח.
לצורך מילוי הבקשה תתבקשו לסרוק ולצרף מסמכים.
באתר נמצאים קבצים עם הנחיות למילוי הטופס, הקפידו לקרוא את ההנחיות.
שימו לב: טופס ללא המסמכים המבוקשים לא יטופל.

למגישים לאחר מועד זה ירד ניקוד, דבר שעלול לפגוע בזכאות למעונות ואף לשלילתה.

אתר המעונות: http://dorms.technion.ac.il/

סטודנטים הזקוקים להמלצת רופאת הטכניון בנוגע למגורים במעונות, יסרקו וישלחו את המסמכים הרפואיים הרלוונטים ובנוסף מכתב המסביר את פרטי הבקשה, לכתובת: med.dorm@technion.ac.il
תשובה תמסר ישירות למשרד מעונות.

 

 


 

הודעות שוטפות

מועד כניסה למעונות בסמסטר חורף: כשבוע לפני תחילת הלימודים.
מועד כניסה למעונות בסמסטר אביב: יום יומיים לפני תחילת הלימודים.
יש לעקוב אחר התאריכים המפורטים באתר ובהודעות הנשלחות למייל הטכניוני.
אנו מבקשים לחזור ולהדגיש שכל סטודנט מחויב לקרוא הודעות הנשלחות באמצעות
המייל בתוך יומיים לכל המאוחר.
כל המידע המגיע ממשרדי המעונות נשלח במייל.
אי קריאת המידע הינה באחריות הסטודנט בלבד.
בתחילת כל סמסטר ניתן להגיש בקשות מעבר מסוג מעון אחד לסוג מעון אחר.
הבקשות מטופלות לפי ניקוד צבירה אקדמי ובהתאם למקומות הפנויים.