ארכיון הקטגוריה: home-news

רישום למעונות לסמסטר קיץ תשע"ה

מועד הרישום למעונות לסמסטר קיץ: 11.6.15-7.6.15
1. את טופס הבקשה ניתן להוריד מאתר המעונות בלשונית "טפסים".
2. רווקים ירשמו במשרדי המעונות האזוריים.
3. זוגות וזוגות עם ילדים ירשמו במשרד המעונות הראשי.
4. זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומעוניינים להמשיך בקיץ-
לא צריכים להירשם.
5. זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומתכוונים לעזוב בסוף סמסטר אביב-
יודיעו על כך ליעל אביבי במשרד המעונות הראשי עד ה – 11.6.15.
אלה שיעזבו במהלך הקיץ ולא יודיעו בזמן-יישלמו קנס בגובה חודש שכר דירה

תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים תואר ראשון בלבד

הרשמה למעונות לסמסטר אביב תשע"ח הסתיימה.

סטודנטים המעוניינים לעבור לסוג מעון אחר בסמסטר אביב, יכולים להגיש בקשת מעבר ב-21.1.2018 בלבד במשרד הראשי בשעות הקבלה (8:00 - 11:30 ,  13:30 – 14:00).
את הבקשות יש להוריד מאתר המעונות (מכפתור טפסים) ולהגיש במועד זה, או לשלוח לפקס מספר: 04-8293090, או למייל: Haserim.meonot@dp.technion.ac.il  – ביום זה בלבד.
תשובות תינתנה בדואר האלקטרוני מספר ימים לאחר מכן.
על המעבר עצמו להתבצע ב- 18.3.2018 בין השעות 8:00 ל- 12:00  

שימו לב: 1. בקשות מעבר קודמות – בטלות, המעוניינים יגישו שוב

              2. סטודנט שקיבל תשובה חיובית – חייב לעבור

             3. בקשות מעבר בתוך האזורים יוגשו במשרדים האזוריים.

זוגות וזוגות עם ילדים המעוניינים לעבור דירה – יכולים לשלוח בקשה למעבר במייל חוזר, לאו דווקא בתאריך הנ"ל.
תאריכים
מועד
עזיבת המעונות בסיום סמסטר חורף תשע"ח: 15.3.2018.
מועד מעברים בתוך המעונות לקראת סמסטר אביב תשע"ח: 18.3.2018 בשעות 8:00 עד 12:00.
מועד כניסת דיירים חדשים לסמסטר אביב תשע"ח: 19.3.2018, 20.3.2018

למגישים לאחר מועד זה ירד ניקוד, דבר שעלול לפגוע בזכאות למעונות ואף לשלילתה.

 

 

 

 


 

הודעות שוטפות

מועד כניסה למעונות בסמסטר חורף: כשבוע לפני תחילת הלימודים.
מועד כניסה למעונות בסמסטר אביב: יום יומיים לפני תחילת הלימודים.
יש לעקוב אחר התאריכים המפורטים באתר ובהודעות הנשלחות למייל הטכניוני.
אנו מבקשים לחזור ולהדגיש שכל סטודנט מחויב לקרוא הודעות הנשלחות באמצעות
המייל בתוך יומיים לכל המאוחר.
כל המידע המגיע ממשרדי המעונות נשלח במייל.
אי קריאת המידע הינה באחריות הסטודנט בלבד.
בתחילת כל סמסטר ניתן להגיש בקשות מעבר מסוג מעון אחד לסוג מעון אחר.
הבקשות מטופלות לפי ניקוד צבירה אקדמי ובהתאם למקומות הפנויים.