ארכיון הקטגוריה: home-news

רישום למעונות לסמסטר קיץ תשע"ה

מועד הרישום למעונות לסמסטר קיץ: 11.6.15-7.6.15
1. את טופס הבקשה ניתן להוריד מאתר המעונות בלשונית "טפסים".
2. רווקים ירשמו במשרדי המעונות האזוריים.
3. זוגות וזוגות עם ילדים ירשמו במשרד המעונות הראשי.
4. זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומעוניינים להמשיך בקיץ-
לא צריכים להירשם.
5. זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומתכוונים לעזוב בסוף סמסטר אביב-
יודיעו על כך ליעל אביבי במשרד המעונות הראשי עד ה – 11.6.15.
אלה שיעזבו במהלך הקיץ ולא יודיעו בזמן-יישלמו קנס בגובה חודש שכר דירה

תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים תואר ראשון בלבד

הרשמה למעונות לסמסטר אביב תשע"ח.
בקשות למעונות לסמסטר אביב תשע"ח יוגשו באתר המעונות.

עליכם להיכנס לאתר המעונות וללחוץ על "רישום למעונות"
(למעלה משמאל).
יפתחו שלוש אפשרויות – טופס בקשה לרווקים, לזוגות ולזוגות עם ילדים.
לאחר הקשת שם משתמש וסיסמה, הקפידו לסמן שהבקשה מיועדת לסמסטר אביב תשע"ח.
לצורך מילוי הבקשה תתבקשו לסרוק ולצרף מסמכים.
באתר נמצאים קבצים עם הנחיות למילוי הטופס, הקפידו לקרוא את ההנחיות.
שימו לב: טופס ללא המסמכים המבוקשים לא יטופל.

מועד הרישום למעונות לסמסטר אביב תשע"ח:

1.1.2018 עד 10.1.2018 באתר המעונות: http://dorms.web.technion.ac.il
* סטודנטים שלא הגישו בקשה למעונות לסמסטר חורף, יירשמו במועדים אלה.

* סטודנטים שהגישו בקשה לסמסטר חורף ומסיבה כלשהי לא קיבלו מעונות, או שקיבלו לסמסטר חורף בלבד, ימלאו טופס "חידוש בקשה" בלבד ויישלחו לכתובת המייל המצוינת בטופס עצמו (הטופס קיים באתר המעונות, אין צורך לצרף שוב אישורים, אלא אם חלו שינויים).    
שימו לב:
סטודנטים שקיבלו מעונות לסמסטרים חורף + אביב תשע"ח לא צריכים להגיש בקשה נוספת.
ניתן לבדוק אם קיבלתם מעונות לסמסטר חורף בלבד או לחורף + אביב באתר המעונות.
דייר שביקש מעונות לסמסטר חורף בלבד (וסימן זאת בטופס הבקשה לחורף) – לא רשאי להגיש חידוש בקשה לסמסטר אביב.

תאריכים רלבנטיים קרובים:
הגשת בקשות מעבר לדיירי מעונות לסמסטר אביב תשע"ח: 21.1.2018 במשרד הראשי בשעות הקבלה.

מועד עזיבת המעונות בסיום סמסטר חורף תשע"ח: 15.3.2018.
מועד מעברים בתוך המעונות לקראת סמסטר אביב תשע"ח: 18.3.2018 בשעות 8:00 עד 12:00.
מועד כניסת דיירים חדשים לסמסטר אביב תשע"ח: 19.3.2018, 20.3.2018

למגישים לאחר מועד זה ירד ניקוד, דבר שעלול לפגוע בזכאות למעונות ואף לשלילתה.

אתר המעונות: http://dorms.technion.ac.il/

סטודנטים הזקוקים להמלצת רופאת הטכניון בנוגע למגורים במעונות, יסרקו וישלחו את המסמכים הרפואיים הרלוונטים ובנוסף מכתב המסביר את פרטי הבקשה, לכתובת: med.dorm@technion.ac.il
תשובה תמסר ישירות למשרד מעונות.

 

 


 

הודעות שוטפות

מועד כניסה למעונות בסמסטר חורף: כשבוע לפני תחילת הלימודים.
מועד כניסה למעונות בסמסטר אביב: יום יומיים לפני תחילת הלימודים.
יש לעקוב אחר התאריכים המפורטים באתר ובהודעות הנשלחות למייל הטכניוני.
אנו מבקשים לחזור ולהדגיש שכל סטודנט מחויב לקרוא הודעות הנשלחות באמצעות
המייל בתוך יומיים לכל המאוחר.
כל המידע המגיע ממשרדי המעונות נשלח במייל.
אי קריאת המידע הינה באחריות הסטודנט בלבד.
בתחילת כל סמסטר ניתן להגיש בקשות מעבר מסוג מעון אחד לסוג מעון אחר.
הבקשות מטופלות לפי ניקוד צבירה אקדמי ובהתאם למקומות הפנויים.