מידע כללי

מטעמי פרטיות, אנו לא משוחחים על עינייני סטודנטים, אלא עם הסטודנטים עצמם.

משרד מעונות ראשי
בנין 115 במעונות
טל': 04-8292284
פקס: 04-8293090
מייל לשליחת מסמכים חסרים: Haserim.Meonot@dp.technion.ac.il
מייל לשליחת ערעורים: Irurim.Meonot@dp.technion.ac.il
מייל לחידוש בקשה לאביב: hidoosh-aviv@technion.ac.il
שעות קבלה: ימים א – ה , 8:00 – 11:30, 13:30 – 14:00.

בעלי תפקידים:
אורלי רוטר – מנהלת מעונות הסטודנטים
אבי מזור – הממונה על האחזקה במעונות
יעל אביבי – ראש מדור סטודנטים
ליאורה וגנר – מזכירת המעונות 
סיגלית קופרפרב – אחראית רישום וקבלה
עינב ליבוביץ - מזכירת רישום וקבלה
מיכאלה קורץ – מזכירת אחזקה

אתרי מעונות:
אתר הגשת מועמדות למעונות לסטודנטים חדשים: http://newstud.technion.ac.il
אתר להגשת בקשות ממוחשבות: לסטודנטים ותיקים, לזוגות ולמשפחות. dorms.web.technion.ac.il
משרד דיקן הסטודנטים: http://admin.technion.ac.il/dean
שאלות וברורים בנושא מניית החשמל, תשלומי החשמל והמים:
אחראי מניית חשמל ומים
– hashmal.meonot@dp.technion.ac.il
כל המעוניין לפנות בשאלות וברורים בנושא מניית החשמל, תשלומי החשמל וכו', יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לאחראי לכתובת הנ"ל.
כל הפניות תיבדקנה והתשובות תשלחנה במייל חוזר. ניתן להשאיר מספר טלפון להתקשרות בחזרה, וכן לקבוע פגישה במידת הצורך.
בכל דירה, על פי מספר השותפים (5 או 6), מחולקת צריכת החשמל שווה בשווה בין כל השותפים בדירה.
מערכת מוני החשמל האוטומטית, מתואמת עם מערכת גביית שכר הדירה של הסטודנט, ומחייבים את הסטודנט בהתאם לכך.
התקנת מוני החשמל בטכניון, נעשתה במטרה לעודד חיסכון בשימוש בחשמל.
יתר על כן, התעריפים הנגבים מסטודנטים, נמוכים מאלו הנגבים ע"י חברת חשמל.

רכז מעונות באס"טMeonot@asat.technion.ac.il

רופאת הטכניון: יש לקבוע פגישה מראש, טל' - 04-8807515,
ניתן לגשת לרופאה במקרים רפואיים חמורים, מלווים במסמכים עדכניים מרופאים מומחים עם פירוט הבעייה.
אין לגשת לרופאה בנושאים פסיכולוגיים/פסיכיאטריים.

הוט –  מידע ניתן לקבל בקישור http://www.asat.org.il/?page_id=221
מנהל תיק לקוחות של הטכניון בהוט - עדי אלון נייד: 053-6063418 – adi.alon@hot.net.il.

סטודנט ששכח/איבד מפתח וזקוק לעזרה, יפנה ל:
בשעות העבודה – אל משרד המעונות האזורי במקום מגוריו.
לאחר שעות העבודה במשרדים ועד השעה 24:00 – אל אחראי המסטר באזור מגוריו (ולא לאחראי הביתן).
החל משעה 24:00 ועד 6:00 בבוקר (כולל ערבי חג וחג פסח וראש השנה), יש לפנות לביטחון.
שימו לב כי -
1. משך הזמן שבין הקריאה לאחראי המסטר לבין הגעתו הינו עד שעתיים.
2. בתוך שעתיים אלה אין לקרוא לביטחון.
3. הכסף עבור פתיחת הדלת ייגבה מחשבון שכר לימוד / שכר דירה.
4. קחו מפתחות בכל יציאה מהדירה (גם אם יוצאים לזמן קצר).
5. התשלום בגין פתיחת הדלת יחל מ-15.7.17.