הרשמה - סטודנט חדש

תארים מתקדמים - נרשמים דרך בית הספר ללימודים מתקדמים
תלמידי מכינה - נרשמים דרך המרכז ללימודים קדם אקדמיים
הנדסאים – נרשמים בבית ספר להנדסאים

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה לסמסטר אביב תשע"ז הסתיימה.

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה לסמסטר חורף תשע"ח
:
רווקים
יכולים לבקש מעונות בעת הרישום לטכניון או דרך אתר newstud.technion.ac.il עד 30.6.2017.
סטודנטים תושבי חיפה והסביבה (רשימה) ימלאו טופס בקשה למעונות באתר dorms.web.technion.ac.il ויצרפו את המסמכים הנדרשים - בין התאריכים: 18.4.2017 עד 10.5.2017 הנחיות למילוי הטופס - רווקים . תשובה תנתן על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל סמך מקום פנוי.
עתודאים חדשים, שאינם תושבי חיפה והסביבה, המתקבלים לטכניון עד 5.10.2017, יכולים לבקש מעונות בעת
הרישום לטכניון או באתר newstud.technion.ac.il.
עתודאים חדשים תושבי חיפה והסביבה או עתודאים המתקבלים לטכניון לאחר 6.10.2017 - יכולים לבקש מעונות
באתר המעונות dorms.web.technion.ac.il וזכאותם תיבדק על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל סמך מקום פנוי.

זוגות וזוגות עם ילדים
ימלאו טופס בקשה למעונות באתר dorms.web.technion.ac.il, מייד עם קבלתם לטכניון ועד 30.6.2017 ויצרפו את המסמכים הנדרשים - הנחיות למילוי הטופס - זוגות,הנחיות למילוי הטופס - זוגות עם ילדים. תשובה תנתן על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל סמך מקום פנוי .
דיור לזוגות ומשפחות ניתן ל:
- זוגות נשואים (כולל נישואים אזרחיים).
- זוגות שחתמו על הסכם ממון בפני נוטריון ויצרפו חוזה שכר דירה המעיד על מגורים משותפים
של שבעה חודשים לפחות.
- זוגות שחתמו על הסכם משק בית משותף בפני עורך דין ויצרפו חוזה שכר דירה המעיד על מגורים משותפים
של שבעה חודשים לפחות.

 מאוחרים - סטודנטים שיגישו בקשות לאחר מועדים אלה ימלאו בקשה באתר dorms.web.technion.ac.il.
תינתן תשובה על סמך הקריטריונים ועל סמך מקום פנוי.