הרשמה - סטודנט חדש

תארים מתקדמים - נרשמים דרך בית הספר ללימודים מתקדמים
תלמידי מכינה - נרשמים דרך המרכז ללימודים קדם אקדמיים
הנדסאים – נרשמים בבית ספר להנדסאים

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה לסמסטר חורף תשע"ח הסתיימה.

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה לסמסטר אביב תשע"ח
:
רווקים
יכולים לבקש מעונות בעת הרישום לטכניון או דרך אתר newstud.technion.ac.il עד 10.1.2018.
סטודנטים תושבי חיפה והסביבה (רשימה) ימלאו טופס בקשה למעונות באתר dorms.web.technion.ac.il ויצרפו את המסמכים הנדרשים - בין התאריכים: 01.1.2018 עד 10.1.2018 הנחיות למילוי הטופס - רווקים . תשובה תנתן על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל סמך מקום פנוי.
זוגות וזוגות עם ילדים
ימלאו טופס בקשה למעונות באתר dorms.web.technion.ac.il, מייד עם קבלתם לטכניון ועד 10.1.2018 ויצרפו את המסמכים הנדרשים - הנחיות למילוי הטופס - זוגות,הנחיות למילוי הטופס - זוגות עם ילדים. תשובה תנתן על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל סמך מקום פנוי .
דיור לזוגות ומשפחות ניתן ל:
- זוגות נשואים (כולל נישואים אזרחיים).
- זוגות שחתמו על הסכם ממון בפני נוטריון ויצרפו חוזה שכר דירה המעיד על מגורים משותפים
של שבעה חודשים לפחות.
- זוגות שחתמו על הסכם משק בית משותף בפני עורך דין ויצרפו חוזה שכר דירה המעיד על מגורים משותפים
של שבעה חודשים לפחות.

 מאוחרים - סטודנטים שיגישו בקשות לאחר מועדים אלה ימלאו בקשה באתר dorms.web.technion.ac.il.
תינתן תשובה על סמך הקריטריונים ועל סמך מקום פנוי.