הרשמה - סטודנט חדש

תארים מתקדמים - נרשמים דרך בית הספר ללימודים מתקדמים
תלמידי מכינה - נרשמים דרך המרכז ללימודים קדם אקדמיים
הנדסאים – נרשמים בבית ספר להנדסאים

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה לסמסטר חורף תשע"ז הסתיימה.

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה לסמסטר אביב תשע"ז
:
רווקים
יכולים לבקש מעונות בעת הרישום לטכניון או דרך אתר newstud.technion.ac.il עד 25.12.2016.
סטודנטים תושבי חיפה והסביבה (רשימה) ימלאו טופס בקשה למעונות באתר dorms.web.technion.ac.il ויצרפו את המסמכים הנדרשים - בין התאריכים: 14.12.2016 עד 25.12.2016 הנחיות למילוי הטופס - רווקים . תשובה תנתן על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל סמך מקום פנוי.
זוגות ומשפחות
ימלאו טופס בקשה למעונות באתר dorms.web.technion.ac.il, בין התאריכים: 14.12.2016 עד 25.12.2016 ויצרפו את המסמכים הנדרשים - הנחיות למילוי הטופס - זוגות, הנחיות למילוי הטופס - זוגות עם ילדים. תשובה תנתן על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל סמך מקום פנוי .
דיור לזוגות ומשפחות ניתן ל:
- זוגות נשואים (כולל נישואים אזרחיים).
- זוגות שחתמו על הסכם ממון בפני נוטריון ויצרפו חוזה שכר דירה המעיד על מגורים משותפים
של שבעה חודשים לפחות.
- זוגות שחתמו על הסכם משק בית משותף בפני עורך דין ויצרפו חוזה שכר דירה המעיד על מגורים משותפים
של שבעה חודשים לפחות.

 מאוחרים - סטודנטים שיגישו בקשות לאחר מועדים אלה ימלאו בקשה באתר dorms.web.technion.ac.il.
תינתן תשובה על סמך הקריטריונים ועל סמך מקום פנוי.