הרשמה - סטודנט ותיק

תארים מתקדמים - נרשמים דרך בית הספר ללימודים מתקדמים
תלמידי מכינה - נרשמים דרך המרכז ללימודים קדם אקדמיים
הנדסאים – נרשמים בבית ספר להנדסאים

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה - באתר זה, בלשונית "רישום למעונות".

המסמכים הנדרשים למילוי טפסים:
רווקים – הנחיות למילוי הטופס - רווקים
זוגות – הנחיות למילוי הטופס - זוגות
זוגות עם ילדים – הנחיות למילוי הטופס - זוגות עם ילדים

הזכאות למעונות נבדקת על סמך קריטריונים סוציו אקונומיים.

מועדים וסדרי הגשת הבקשה:
הרשמה למעונות לסמסטר אביב תשע"ח הסתיימה.
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשע"ט:
לסטודנטים ותיקים,
לזוגות, לזוגות עם ילדים (ותיקים וחדשים),
לסטודנטים
חדשים תושבי חיפה והסביבה ולסטודנטים חדשים שלמדו בעבר:
15/4/2018 עד 6/5/2018.

אתר המעונות: http://dorms.technion.ac.il/