הרשמה - סטודנט ותיק

תארים מתקדמים - נרשמים דרך בית הספר ללימודים מתקדמים
תלמידי מכינה - נרשמים דרך המרכז ללימודים קדם אקדמיים
הנדסאים – נרשמים בבית ספר להנדסאים

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה - באתר זה, בלשונית "רישום למעונות".

המסמכים הנדרשים למילוי טפסים:
רווקים – הנחיות למילוי הטופס - רווקים
זוגות – הנחיות למילוי הטופס - זוגות
זוגות עם ילדים – הנחיות למילוי הטופס - זוגות עם ילדים

הזכאות למעונות נבדקת על סמך קריטריונים סוציו אקונומיים.

מועדים וסדרי הגשת הבקשה:

לסמסטר אביב תשע"ז - ההרשמה הסתיימה

הרשמה למעונות לסמסטר חורף תשע"ח

בקשות למעונות לסמסטר חורף תשע"ח יוגשו באתר המעונות.

מועדי ההרשמה: 18.4.2017 עד 10.5.2017

בטווח התאריכים הללו, עליכם להיכנס לאתר המעונות וללחוץ על "רישום למעונות"(למעלה משמאל).

יפתחו שלוש אפשרויות – טופס בקשה לרווקים, לזוגות ולזוגות עם ילדים.

לאחר הקשת שם משתמש וסיסמה, הקפידו לסמן שהבקשה מיועדת לסמסטר חורף תשע"ח.

לצורך מילוי הבקשה תתבקשו לסרוק ולצרף מסמכים.

באתר נמצאים קבצים עם הנחיות למילוי הטופס, הקפידו לקרוא את ההנחיות.

שימו לב: טופס ללא המסמכים המבוקשים לא יטופל.

למגישים לאחר מועד זה ירד ניקוד, דבר שעלול לפגוע בזכאות למעונות ואף לשלילתה.

אתר המעונות: http://dorms.technion.ac.il/

 ההרשמה למעונות לסמסטר קיץ תתקיים במועד מאוחר יותר, הודעה תישלח בנפרד.