הרשמה - סטודנט ותיק

תארים מתקדמים - נרשמים דרך בית הספר ללימודים מתקדמים
תלמידי מכינה - נרשמים דרך המרכז ללימודים קדם אקדמיים
הנדסאים – נרשמים בבית ספר להנדסאים

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה - באתר זה, בלשונית "רישום למעונות".

המסמכים הנדרשים למילוי טפסים:
רווקים – הנחיות למילוי הטופס - רווקים
זוגות – הנחיות למילוי הטופס - זוגות
זוגות עם ילדים – הנחיות למילוי הטופס - זוגות עם ילדים

הזכאות למעונות נבדקת על סמך קריטריונים סוציו אקונומיים.

מועדים וסדרי הגשת הבקשה:

לסמסטר אביב תשע"ז - ההרשמה הסתיימה
מועדי יציאה מהמעונות בסוף סמסטר חורף:
15.3.2017 עד השעה 12:00
מועד מעברים לסמסטר אביב:
16.3.2017 בין השעות 8:00 - 12:00
מועד כניסת דיירים חדשים לסמסטר אביב:
19,20.3.2017 בשעות 8:00 - 13:00