גובה שכר דירה במעונות

שכר דירה במעונות הטכניון- מדד 11/2013

הננו להביא לידיעתך כי שכר הדירה מעודכן מידי פעם.
שכר הדירה יגבה מדי חודש באמצעות הרשאה לחיוב חשבון המשמשת גם לגביית שכר הלימוד בטכניון.
מועד התשלום הינו ב - 10 לכל חודש.
חיוב שכר הדירה יקבע בהתאם לתאריכי הכניסה והיציאה מהמעונות:
כניסה או יציאה בין 1 עד 15 לחודש - תשלום מחצית חודש שכר דירה.
כניסה או יציאה בין 16 עד סוף החודש - תשלום שכר דירה חודשי.
במעונות בהם קיימים מזגנים, הסטודנטים ישאו בהוצאות החשמל, בחלק מהמעונות משלמים גם עבור מים.

קפיצה אל האזור הרצוי


גוש הטכניון
שכר דירה במעונות גוש בטכניון
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
40בודדים עליון (2 בחדר)502
38בודדים (3 בחדר- מכינה)449
30בודדים תחתון (2 בחדר)502
33משופצים (1 בחדר)568
41סנט (2 בחדר)515
37נוה אמריקה (1 בחדר)752
62זוגות- שלון1414
63זוגות פלם ביץ'1309
68זוגות סנט1308
60משפחות שלון- מיוחד1494
121שלון בודד752
122שלון זוג משופץ1505


גוש מזרח
שכר דירה במעונות גוש מזרח
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
32מזרח חדש (בודד)747
39מזרח ישן (בודד)700
70מזרח ישן (זוגות)1488
72מזרח חדש (זוגות)1427
73מזרח חדש- משפ'1663
74מזרח חדש ב' (זוגות)1388


כפר משתלמים
שכר דירה במעונות כפר משתלמים
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
105זוגות- 2 חדרים1500
106זוגות/ משפחות 3 חדרים1808
107משפחות- 4 חדרים2015


גוש קנדה
שכר דירה במעונות גוש קנדה
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
35בודדים (קנדה+גרוס)723
36מגדלים ג'952
67זוגות גרוס1414
66זוגות מגדלים ב'1414
65זוגות מגדלים א'1603
45בודדים ממוזג674


כפר הסמכה (מתשע"ח)
שכר דירה במעונות כפר הסמכה (החל מתשע"ח)
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
108זוגות1923
127יחיד962
128יחיד/ זוג מונגש1923


מעונות סגל זוטר
שכר דירה במעונות סגל זוטר
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
101זוגות1293
102משפחות1603


גוש קסל
שכר דירה במעונות גוש קסל
קוד מעוןשם מעוןשכר דירה בשקלים
34בודדים (1 בחדר)663
31בודדים (2 בחדר)510
42בודדים משופר (1 בחדר)848
64משפחות1683