מיקום דפיברילטורים במעונות

מיקום דפיברילטורים במעונות
אזוריםמיקום
מעונות קנדהמעבר 943 ליד משרד אחראי איזור
מעונות כפר המשתלמיםליד חדר אחראי האזור בבניין 132
מעונות מזרחברחבת הכניסה לחנות קמפוסית
מעונות סגל זוטרבכניסה לפני המשרד של אחראי האזור
מעונות הסמכה ועליוןבכניסה למשרד של אחראי אזור בבניין 117
מעונות עליון סנאטברחבת הכניסה למשרד של אחראי אזור
מעונות ריפקיןבמשרד אחראי אזור