הרשמה - סטודנט חדש

תארים מתקדמים - נרשמים דרך בית הספר ללימודים מתקדמים
תלמידי מכינה - נרשמים דרך המרכז ללימודים קדם אקדמיים
הנדסאים – נרשמים בבית ספר להנדסאים

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה לסמסטר אביב תשע"ח הסתיימה.
ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה לסמסטר חורף תשע"ט:
רווקים
יכולים לבקש מעונות בעת הרישום לטכניון או דרך אתר newstud.technion.ac.il  -עד 30/6/2018.
סטודנטים תושבי חיפה והסביבה רשימה) וסטודנטים לשעבר ימלאו טופס בקשה למעונות
מתאריך 15/4/2018 עד 30/6/2018 באתר dorms.web.technion.ac.il ויצרפו את המסמכים הנדרשים.
הנחיות למילוי הטופס - רווקים .
תשובה תנתן על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל סמך מקום פנוי.
עתודאים חדשים, שאינם תושבי חיפה והסביבה, המתקבלים לטכניון עד 5 באוקטובר, יכולים לבקש מעונות בעת
הרישום לטכניון או באתר newstud.technion.ac.il .
עתודאים חדשים תושבי חיפה והסביבה או עתודאים המתקבלים לטכניון לאחר 6 באוקטובר, יכולים לבקש מעונות
באתר dorms.web.technion.ac.il וזכאותם תיבדק על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל בסיס מקום פנוי.
המתקבלים לרפואה עד 15 לאוגוסט ואינם תושבי חיפה והסביבה יכולים לבקש מעונות בעת
הרישום לטכניון או באתר newstud.technion.ac.il .
רפואנים חדשים תושבי חיפה והסביבה המתקבלים לטכניון אחרי 16 באוגוסט, יכולים לבקש מעונות באתר dorms.web.technion.ac.il וזכאותם תיבדק על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל בסיס מקום פנוי.

זוגות וזוגות עם ילדים
ימלאו טופס בקשה למעונות באתר dorms.web.technion.ac.il,  בתאריך 15/4/2018 עד 30/6/2018 
ויצרפו את המסמכים הנדרשים - הנחיות למילוי הטופס - זוגות,הנחיות למילוי הטופס - זוגות עם ילדים.
תשובה תנתן על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל סמך מקום פנוי .
דיור לזוגות ומשפחות ניתן ל:
- זוגות נשואים (כולל נישואים אזרחיים וכולל בעלי תעודות זוגיות מארגון "משפחה חדשה").
- זוגות שחתמו על הסכם ממון בפני נוטריון ויצרפו חוזה שכר דירה המעיד על מגורים משותפים
של שבעה חודשים לפחות.
- זוגות שחתמו על הסכם משק בית משותף בפני עורך דין ויצרפו חוזה שכר דירה המעיד על מגורים משותפים
של שבעה חודשים לפחות.

מאוחרים - סטודנטים שיגישו בקשות לאחר מועדי הרישום ימלאו בקשה באתר dorms.web.technion.ac.il.
תינתן תשובה על סמך הקריטריונים ועל סמך מקום פנוי.