הרשמה - סטודנט חדש

תארים מתקדמים - נרשמים דרך אתר מעונות תארים מתקדמים.
תלמידי מכינה - נרשמים דרך המרכז ללימודים קדם אקדמיים.
הנדסאים – נרשמים בבית ספר להנדסאים.

 

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה לסמסטר חורף תש"פ:

רווקים

יכולים לבקש מעונות בעת הרישום לטכניון או דרך אתר הרישום עבור סטודנטים חדשים- עד 30/6/2019.
סטודנטים תושבי חיפה והסביבה (לחץ כאן לרשימת היישובים בסביבת חיפה) וסטודנטים לשעבר ימלאו טופס בקשה למעונות מתאריך 14/4/2019 עד 30/6/2019 באתר המעונות ויצרפו את המסמכים הנדרשים. לחץ להנחיות למילוי הטופס עבור רווקים (pdf).
תשובה תנתן על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל סמך מקום פנוי.
עתודאים חדשים, שאינם תושבי חיפה והסביבה, המתקבלים לטכניון עד 5/10/2019, יכולים לבקש מעונות בעת
הרישום לטכניון או דרך אתר הרישום עבור סטודנטים חדשים.
עתודאים חדשים תושבי חיפה והסביבה או עתודאים המתקבלים לטכניון לאחר 5 באוקטובר, יכולים לבקש מעונות
באתר המעונות וזכאותם תיבדק על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל בסיס מקום פנוי.
המתקבלים לרפואה, שאינם תושבי חיפה והסביבה, המתקבלים לטכניון עד 15 לאוגוסט, יכולים לבקש מעונות בעת
הרישום לטכניון או דרך אתר הרישום עבור סטודנטים חדשים.
רפואנים חדשים תושבי חיפה והסביבה המתקבלים לטכניון אחרי 15 באוגוסט יכולים לבקש מעונות באתר המעונות וזכאותם תיבדק על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל בסיס מקום פנוי.

זוגות וזוגות עם ילדים

ימלאו טופס בקשה למעונות באתר המעונות,  בתאריך 14/4/2019 עד 30/6/2019. 
ויצרפו את המסמכים הנדרשים - להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות (pdf)להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות עם ילדים (docx).
תשובה תנתן על סמך קריטריונים סוציואקונומיים ועל סמך מקום פנוי .
דיור לזוגות ומשפחות ניתן ל:
- זוגות נשואים (כולל נישואים אזרחיים וכולל בעלי תעודות זוגיות מארגון "משפחה חדשה").
- זוגות שחתמו על הסכם ממון בפני נוטריון ויצרפו חוזה שכר דירה המעיד על מגורים משותפים
של שבעה חודשים לפחות.
- זוגות שחתמו על הסכם משק בית משותף בפני עורך דין ויצרפו חוזה שכר דירה המעיד על מגורים משותפים
של שבעה חודשים לפחות.

מאוחרים

סטודנטים שיגישו בקשות לאחר מועדי הרישום ועד 18/8/2019 ימלאו בקשה באתר המעונות.
תינתן תשובה על סמך הקריטריונים ועל סמך מקום פנוי.
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תש"פ תיסגר בתאריך 18/8/2019.