הרשמה - סטודנט ותיק

תארים מתקדמים - נרשמים דרך אתר מעונות לתארים מתקדמים.

תלמידי מכינה - נרשמים דרך המרכז ללימודים קדם אקדמיים.

הנדסאים – נרשמים בבית ספר להנדסאים.

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה - באתר זה, בלשונית "רישום למעונות".  

 

המסמכים הנדרשים למילוי טפסים:

רווקים – להנחיות למילוי הטופס עבור רווקים (pdf).

זוגות – להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות (pdf).

זוגות עם ילדים – להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות עם ילדים (pdf).

הזכאות למעונות נבדקת על סמך קריטריונים סוציואקונומיים.
לא יטופלו בקשות שהתקבלו לאחר 18 לאוגוסט.

סמסטר אביב תשפ"ב
רישום לסמסטר אביב תשפ"ב לסטודנטים ותיקים - 2-11.1.2022
תאריכים
יציאות מהמעונות סיום סמסטר חורף תשפ"ב - 10.3.2022
מעברים בין המעונות סמסטר אביב תשפ"ב - 13.3.2022
כניסות סטודנטים חדשים למעונות סמסטר אביב תשפ"ב - 15-16.3.2022