הרשמה - סטודנט ותיק

תארים מתקדמים - נרשמים דרך בית הספר ללימודים מתקדמים.
תלמידי מכינה - נרשמים דרך המרכז ללימודים קדם אקדמיים.
הנדסאים – נרשמים בבית ספר להנדסאים.

ההרשמה לסטודנטים בלימודי הסמכה - באתר זה, בלשונית "רישום למעונות".

המסמכים הנדרשים למילוי טפסים:
רווקים – להנחיות למילוי הטופס עבור רווקים (pdf).
זוגות – להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות (pdf).
זוגות עם ילדים – להנחיות למילוי הטופס עבור זוגות עם ילדים (docx).

הזכאות למעונות נבדקת על סמך קריטריונים סוציואקונומיים.

מועדים וסדרי הגשת הבקשה

הרשמה למעונות לסמסטר אביב תשע"ח הסתיימה.

ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשע"ט:
לסטודנטים ותיקים- 15/4/2018 עד 6/5/2018.
למגישים לאחר מועד זה ירד ניקוד, דבר שעלול לפגוע בזכאות למעונות ואף לשלילתה.

רישום למעונות לסמסטר קיץ תשע"ח לסטודנטים רווקים:
מועד הרישום למעונות לסמסטר קיץ: 3.6.18- 7.6.18
הרישום יעשה באתר המעונות.

שימו לב לסעיפים הבאים:

  1. סטודנט שיירשם לאחר התאריכים הנ"ל, סיכוייו לקבל מעונות קטנים והוא יקבל תשובה מאוחרת ועל סמך מקום פנוי בלבד.
  2. סטודנט שיבקש להיכנס למעונות בחודשים ספטמבר, אוקטובר 2018 עבוד בחינות מועד ב', יוכל לקבל מעונות על בסיס מקום פנוי במעונות תחתון או העמים בלבד.
  3. סטודנט שיירשם למעונות לסמסטר קיץ ויעזוב במהלך סמסטר קיץ- יישלם שכר דירה עד סוף הקיץ, 9.10.18.

סיום סמסטר אביב, מועד יציאה מהמעונות- עד 31.7.18.
מעברים וכניסות לסמסטר קיץ- 1.8.18 מהשעה 8:00 עד 13:00.
פינוי המכונות בסוף סמסטר קיץ (לסטודנטים שלא ממשיכים לגור בחורף תשע"ט)- עד 9.10.18.

הערות

  • ניתן להירשם לסוג מעון אחד בלבד.
  • תשובות יינתנו בסוף יוני רק לסטודנטים שיקבלו לקיץ מעונות אחרים מאלה שגרים בהם עכשיו, ולסטודנטים שלא ניתן יהיה להיענות לבקשתם.
  • לסטודנטים שיבקשו להמשיך לגור בחדרם ובקשתם תאושר- לא תישלח הודעה.

רישום למעונות לסמסטר קיץ לזוגות ולזוגות עם ילדים

  1. זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומעוניינים להמשיך לקיץ- לא צריכים להירשם.
  2. זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומתכוונים לעזוב בסוף סמסטר אביב- יודיעו על כך בכתובת המייל עד ה- 7.6.18.

אלה שיעזבו במהלך הקיץ ולא יודיעו בזמן- יישלמו קנס בגובה חודש שכר דירה.

אתר המעונות