שירותים במתחם המעונות

 

סופרמרקט
מעונות טכניון תחתון: בין בניין 101 ל - 104
מעונות מזרח: בניין 458

מספרה

מעונות טכניון תחתון בבניין 106

מועדונים

מעונות טכניון תחתון:

מועדון גסטר בין בניין 106 ל - 109
מועדון אדו"ט בין בניין 107 ל - 108

מעונות קנדה:
חוות מחשבים ומועדון מק"ק בבניין 941

מעונות מזרח:

חוות מחשבים בבניין 451
מועדון הלר בבניין 451
מועדון ידיעת הארץ בבניין 451

מעון קסל:
מועדון במקלט
חוות מחשבים בקומה 1
חוות למידה בקומה קרקע

חדרי כביסה

מעונות נווה אמריקה במרתף בנין 127
מעונות סנט במקלט בנין 164 ו – 196
מעונות תחתון במעבר בין בניינים 102-103
מעונות מזרח:
בנין 442 - ליד מועדון הלר
בנין 453 קומה 4.5
בנין 456 קומה 4.5
מעונות מגדלים בבניינים 960, 961 קומה 3
מעונות קנדה בנין 937 קומה 1
מעונות כפר הסמכה:
בנין 176 אגף A
בנין 177 אגף A
בנין 178 אגף A
בנין 179 אגף A