שירותים במתחם המעונות

סופרמרקט

מעונות טכניון תחתון: בין בניין 101 ל- 104
מעונות מזרח: בניין 458

מספרה

מעונות טכניון תחתון בבניין 106

מועדונים

מעונות טכניון תחתון

מועדון גסטר בין בניין 160 ל- 109
מועדון אדו"ט בין בניין 107 ל- 108

מעונות קנדה

חוות מחשבים ומועדון מק"ק בבניין 941

מעונות מזרח

חוות מחשבים בבניין 451
מועדון הלר בבניין 451
מועדון ידיעת הארץ בבניין 451

מעון קסל

מועדון במקלט
חוות מחשבים בקומה 1
חוות למידה בקומת הקרקע

חדרי כביסה

מעונות נווה אמריקה במרתף בנין 127
מעונות סנט במקלט בנין 164 ו – 196
מעונות תחתון במעבר בין בניינים 102-103
מעונות מזרח:
בנין 442 - ליד מועדון הלר
בנין 453 קומה 4.5
בנין 456 קומה 4.5
מעונות מגדלים בבניינים 960, 961 קומה 3
מעונות קנדה בנין 937 קומה 1
מעונות כפר הסמכה:
בנין 176 אגף A
בנין 177 אגף A
בנין 178 אגף A
בנין 179 אגף A