שירותים במתחם המעונות

סופרמרקט

מעונות טכניון תחתון: בין בניין 101 ל- 104
מעונות מזרח: בניין 458

מספרה

מעונות טכניון תחתון בבניין 106
חברת ביטוח - "אקדמיק אינשורנס", בבניין 106

מועדונים

מעונות טכניון תחתון

מועדון גסטר בין בניין 106 ל- 109
מועדון אדו"ט בין בניין 107 ל- 108

מעונות קנדה

חוות מחשבים ומועדון מק"ק בבניין 941

מעונות כפר הסמכה

מרחב לימוד בניין 176 קומה 4
מרחב לימוד בניין 177 קומה 4
מרחב לימוד בניין 178 קומה 4
מרחב לימוד בניין 179 קומה 4
כיתת לימוד 176 קומה 5 צד A
כיתת לימוד 176 קומה 1 צד B
כיתת לימוד 177 קומה 1 צד B
כיתת לימוד 178 קומה 5 צד A
כיתת לימוד 178 קומה 1 B
כיתת לימוד 179 קומה 5 A
כיתת לימוד 179 קומה 1 צד B
בכל המרחבים והכיתות קיים WIFI חופשי

מעונות מזרח

מועדון חברתי, חוות מחשבים וחדרי לימוד - מועדון הלר בבניין 441
מועדון שביל ישראל בבניין 458

חדרי כביסה

מעונות נווה אמריקה במרתף בנין 127
מעונות סנט במקלט בנין 164 ו – 196
מעונות תחתון במעבר בין בניינים 102-103
מעונות מזרח:
בנין 442 - ליד מועדון הלר
בנין 453 קומה 4.5
בנין 456 קומה 4.5
מעונות מגדלים בבניינים 960, 961 קומה 3
מעונות קנדה בנין 937 קומה 1
מעונות כפר הסמכה:
בנין 176 אגף A
בנין 177 אגף A
בנין 178 אגף A
בנין 179 אגף A