טפסים (מיועד לתלמידי התואר הראשון בלבד)

מידע כללי

תקנון (pdf)
תוספת לתקנון עבור דיירי כפר המשתלמים
כתב התחייבות לצורך קבלת הרשאה למגורים במעונות (pdf)

General information

Regulations (pdf)
Hdditional regulations for residents of Kfar Mishtalmim
Contract (pdf)

טפסים שיש למלא לפי הצורך ולהביא למשרד המעונות הראשי

בקשת מעבר בתוך האזור (pdf)