טפסים (מיועד לתלמידי התואר הראשון בלבד)

מידע כללי

תקנון (pdf)
חוזה שכר דירה (pdf)

General information

Regulations (pdf)
Contract (pdf)

טפסים שיש למלא לפי הצורך ולהביא למשרד המעונות הראשי

טופס בקשת מעבר בתוך האזור (pdf)