טופס בקשה למגורים במעונות לרווקים

הרישום מיועד:

ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשפ"ב לסטודנטים חדשים תושבי חיפה והסביבה : 1/4/2021 עד 30/6/2021.
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשפ"ב לסטודנטים ותיקים: 1/4/2021 עד 20/4/2021.

סטודנטים ותיקים – לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר הקרוב - רווקים תושבי חיפה והסביבה.
יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.