טופס בקשה למגורים במעונות לזוגות ללא ילדים

הרישום מיועד:
ההרשמה למעונות לסמסטר אביב תשפ"א לזוגות ללא ילדים חדשים.
ההרשמה למעונות לסמסטר אביב תשפ"א לזוגות ללא ילדים ותיקים: 1/1/2021 עד 10/1/2021.

סטודנטים ותיקים: לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר חורף: יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.