טופס בקשה למגורים במעונות לזוגות ללא ילדים

הרישום מיועד:
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשפ"ב לסטודנטים חדשים: 1/4/2021 עד 30/6/2021.
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשפ"ב לסטודנטים ותיקים: 1/4/2021 עד 20/4/2021.

סטודנטים ותיקים: לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר חורף: יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.