טופס בקשה למגורים במעונות לזוגות עם ילדים

הרישום מיועד:
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשפ"ב לסטודנטים חדשים: 1/4/2021 עד 30/6/2021.
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשפ"ב לסטודנטים ותיקים: 1/4/2021 עד 20/4/2021.

לסטודנטים ותיקים – לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר הקרוב - לזוגות עם ילדים. יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.