טופס בקשה למגורים במעונות לזוגות עם ילדים

הרישום מיועד:
ההרשמה למעונות לסמסטר אביב תשפ"ב לסטודנטים חדשים: 2.1.2022 עד 11.1.2022.
ההרשמה למעונות לסמסטר אביב תשפ"ב לסטודנטים ותיקים: 2.1.2022 עד 11.1.2022.

לסטודנטים ותיקים – לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר הקרוב - לזוגות עם ילדים. יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.