טופס בקשה למגורים במעונות למשפחות עם ילדים

הרישום מיועד:
לסמסטר אביב תשע"ח - ההרשמה הסתיימה.
ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשע"ט לזוגות עם ילדים המתחילים את לימודיהם בחורף תשע"ט: 15/4/2018 עד 30/6/2018.
לזוגות עם ילדים ותיקים: 15/4/2018 עד 6/5/2018.

לסטודנטים ותיקים – לפי שם משתמש וסיסמה של הדוא"ל הטכניוני (חשבון CAMPUS).
למתקבלים שיתחילו את לימודיהם בסמסטר הקרוב - לזוגות עם ילדים. יש להקיש מספר זהות ומספר תיק שניתן מרישום וקבלה.