תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים תואר ראשון בלבד

ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשע"ט
לסטודנטים ותיקים,
לזוגות, לזוגות עם ילדים (ותיקים וחדשים), לסטודנטים חדשים
תושבי חיפה והסביבה ולסטודנטים חדשים 
שלמדו בעבר:
15/4/2018 עד 30.6.2018.
למגישים לאחר מועד זה ירד ניקוד, דבר שעלול לפגוע בזכאות למעונות ואף לשלילתה.
ההרשמה למעונות לסמסטר קיץ תשע"ח
לסטודנטים רווקים - 3.6.2018 - 7.6.2018
 לזוגות ולזוגות עם ילדים:
-  הגרים במעונות ומעוניינים להמשיך לקיץ - לא צריכים להירשם.
-  הגרים במעונות ומעוניינים לעזוב בסוף סמסטר אביב - יודיעו על כך למייל:
couples@technion.ac.il עד ה - 7.6.2018.
- העוזבים במהלך הקיץ שלא יודיעו בזמן - יישלמו קנס בגובה חודש שכר דירה.

תאריכים:
סיום סמסטר אביב - מועד יציאה מהמעונות - 31.7.2018
מעברים וכניסת דיירים חדשים למעונות לסמסטר קיץ - 1.8.2018
מעברים לסמסטר חורף תשע"ט - 11.10.2018
כניסת דיירים חדשים לסמסטר חורף תשע"ט - 15.10.22018 עד 22.10.2018