תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים לתואר ראשון בלבד

ההרשמה למעונות לסמסטר חורף תשע"ט

לסטודנטים ותיקים, לזוגות, לזוגות עם ילדים (ותיקים וחדשים), לסטודנטים חדשים תושבי חיפה והסביבה ולסטודנטים חדשים שלמדו בעבר: 15/4/2018 עד 30/6/2018.
למגישים לאחר מועד זה ירד ניקוד, דבר שעלול לפגוע בזכאות למעונות ואף לשלילתה.

הרשמה למעונות לסמסטר קיץ תשע"ח

לסטודנטים רווקים

3/6/2018 עד 7/6/2018

לזוגות ולזוגות עם ילדים

  • הגרים במעונות ומעוניינים להמשיך לקיץ- לא צריכים להירשם.
  • הגרים במעונות ומעוניינים לעזוב בסוף סמסטר אביב- יודיעו על כך בכתובת המייל עד ה- 7/6/2018.
  • העוזבים במהלך הקיץ שלא יודיעו בזמן- יישלמו קנס בגובה חודש שכר דירה.

תאריכים

סיום סמסטר אביב- 31/7/2018
מעברים וכניסת דיירים חדשים למעונות לסמסטר קיץ- 1/8/2018
מעברים לסמסטר חורף תשע"ט- 11/10/2018
כניסת דיירים חדשים לסמסטר חורף תשע"ט- 15/10/2018 עד 22/10/2018