תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים לתואר ראשון בלבד

תאריכים
יציאה מהמעונות בתום סמסטר אביב תשפ"א עד - 29.7.2021.
יום מעברים לקראת סמסטר קיץ תשפ"א - 1.8.2021.
ימי הכניסה לדיירים חדשים לסמסטר חורף תשפ"ב הינם  עד 17.10.2021 עד 21.10.2021.