תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים לתואר ראשון בלבד

תאריכים במעונות לקראת סמסטר אביב תשע"ט

רישום לסטודנטים חדשים - 1.11.2018 עד 10.1.2019
רישום לסטודנטים ותיקים - 1.1.2019 עד 10.1.2019

סטודנטים המעוניינים לעבור לסוג מעון אחר, יכולים להגיש בקשת מעבר ב - 21.1.2019 בלבד,
את טפסי הבקשה יש להוריד מאתר המעונות (לשונית "טפסים") ולשלוח למייל: Haserim.meonot@technion.ac.il.
תשובה חיובית תינתן בדואר האלקטרוני מספר ימים לאחר מכן.
המעברים לסמסטר אביב יתבצעו ב - 12.3.2019.
שימו לב:
1. בקשות מעבר קודמות - בטלות.
2. סטודנט שקיבל תשובה חיובית - חייב לעבור.
3. בקשות מעבר בתוך האזורים יוגשו במשרדים האזוריים.

זוגות וזוגות עם ילדים המעוניינים לעבור לדירה אחרת, יכתבו מייל אל: couples@technion.ac.il
עם פרטיהם האישיים, כתובת במעונות, סוג מעון מבוקש וסיבת המעבר. אין צורך בטופס בקשת מעבר.
תשובה תינתן למי שניתן יהיה להעביר.

סיום מגורים בסוף סמסטר חורף - 10.3.2019

כניסת דיירים חדשים לאביב - 14.3.2019 ו- 17.3.2019.