תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים לתואר ראשון בלבד

תאריכים במעונות לקראת סמסטר חורף תשפ"א.
רישום לסטודנטים חדשים רווקים שאינם תושבי חיפה והסביבה - 20/1/2020 עד 31/8/2020 באתר רישום וקבלה
או באתר newstud.technion.ac.il.
רישום לסטודנטים חדשים רווקים תושבי חיפה והסביבה, זוגות וזוגות עם ילדים - 1/4/2020 עד 31/8/2020 באתר זה.
רישום לסטודנטים ותיקים רווקים, זוגות וזוגות עם ילדים - 1/4/2020 עד 30/4/2020 באתר זה.

רישום למעונות לסמסטר קיץ תש"ף לסטודנטים רווקים
הרישום ייעשה באתר המעונות

בעקבות השינויים בלוח השנה האקדמית, ועם פרסום המועדים החדשים שבהם יתקיימו המבחנים, יחידת המעונות נערכת באופן מיוחד כדי לאפשר לסטודנטים הגרים במעונות להאריך את תקופת מגוריהם ועל מנת לאפשר לסטודנטים שאינם דיירים לגור בתקופה זו במעונות.

תקופות מגורים:

 1. סטודנטים שאינם מעוניינים להישאר לתקופת הקיץ, יפנו את המעונות בתום סמסטר אביב, עד ה-14.8.2020.
 2. סטודנטים שיגורו במעונות בתקופת הקיץ וימצאו זכאים למעונות לסמסטר חורף תשפ"א, יוכלו להמשיך להתגורר במעונות ברצף. יש לקחת בחשבון שייתכן מעבר בין האזורים לקראת סמסטר חורף, בהתאם להחלטת השיבוץ.
 3. סטודנטים שיגורו במעונות בתקופת הקיץ ולא יהיו זכאים למגורים בסמסטר חורף תשפ"א, יפנו את המעונות עד ה-30.9.2020.

מועד הרישום לתקופת הקיץ: ב-14.6.2020 ועד 31.8.2020

הרישום ייעשה באתר המעונות

הבהרות לגבי הרישום:

 • דיירים שיבקשו להישאר בחדרם, בקשתם תאושר באופן אוטומטי, אלא אם תישלח תשובה שלילית עד שבוע ימים מיום שליחת הבקשה.
 • דיירים שיבקשו לעבור למעונות אחרים, יירשמו באתר ויקבלו תשובה בדוא"ל, עד שבוע ימים מיום שליחת הבקשה.
 • סטודנטים שאינם דיירים, יירשמו באתר ויקבלו תשובה בדוא"ל עד שבוע ימים מיום שליחת הבקשה.

אופן חיוב שכר הדירה:

הכניסות והיציאות מהמעונות במהלך הקיץ יתאפשרו בכל זמן, כאשר התשלום עבור שכר הדירה מתבצע בשני מועדים בחודש:

 • עבור כניסה לפני 15 לחודש, ייגבה תשלום שכר דירה עבור חודש מלא.
 • עבור כניסה מה-16 לחודש, ייגבה תשלום שכר דירה עבור מחצית אותו חודש.
 • עבור יציאה עד 15 לחודש, ייגבה שכר דירה עבור מחצית החודש.
 • עבור יציאה מה-16 לחודש, ייגבה שכר דירה עבור חודש מלא.

קבלת מפתח וסיום מגורים:
קבלת המפתח לחדר תהייה במשרד המעונות האזורי בשעות הקבלה בלבד.
פינוי המעונות חובה לתאם עם אחראי הביתן לפחות 3 ימים מראש, ולעבור הליך זיכוי תקין.

הערות:

 • ניתן להירשם לסוג מעון אחד בלבד.
 • המעונות יינתנו על בסיס מקום פנוי.

רישום למעונות לסמסטר קיץ תש"ף לזוגות ולמשפחות
מועד הרישום למעונות לסמסטר קיץ: 14.6.2020 – 19.6.2020

הרישום ייעשה באמצעות שליחת מייל אל: couples@technion.ac.il
זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומעוניינים להמשיך לקיץ – לא צריכים להירשם.

זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומתכוונים לעזוב באחד ממועדי היציאה שלהלן, יודיעו על כך למייל:   couples@technion.ac.il עד ה- 19.6.2020

 • ישנם 3 מועדים בלבד ליציאה מהמעונות:

     בסיום סמסטר אביב – עד 14.8.2020

     באמצע תקופת הקיץ – 31.8.2020

     בסוף תקופת הקיץ – 13.10.2020

אלה שיעזבו שלא במועדים אלה ו/או שלא יודיעו בזמן – יישלמו קנס בגובה חודש שכר דירה.

 1. זוגות וזוגות עם ילדים שמעוניינים לעבור דירה בקיץ, יכתבו למייל: couples@technion.ac.il עד 19.6.2020. בקשות שיגיעו לאחר מכן ייענו בשלב מאוחר ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 2.  מהשעה 8:00 עד 13:00 מעברים בתוך המעונות וכניסת דיירים חדשים לקיץ - 18.8.2020.

שימו לב שמועד היציאה מהמעונות, המעברים בין המעונות והכניסה למעונות הם בתאריכים המצוינים במסמך זה בלבד ולא במועדים אחרים כלשהם.

להלן תאריכים הנוגעים למגורים במעונות:

 סיום המגורים בסוף סמסטר אביב (לסטודנטים שלא נשארים לקיץ) – 14.8.2020

סיום המגורים במעונות בסוף הקיץ (לסטודנטים שלא קיבלו זכאות לסמסטר חורף) – 30.9.2020

מעברים לסמסטר חורף (לסטודנטים שגרים במעונות וקיבלו סוג מעונות אחר) – 15.10.2020

כניסת דיירים חדשים לסמסטר חורף (הודעה על מועד הכניסה המדויק תימסר באופן פרטני במייל) – 18.10.2020 עד 22.10.2020

סטודנטים שקיבלו זכאות למעונות לסמסטר חורף:

ניתן לאשר את הזכאות למעונות באתר המעונות עד 10.9.2020 ורק לאחר שליחת כתב התחייבות ליחידת חשבונות סטודנטים.

(סטודנטים שכבר גרים במעונות או גרו בעבר ושלחו כתב התחייבות – אין צורך לשלוח שוב).

לסטודנטים ותיקים ורווקים  - בקשות מעבר לסמסטר חורף ניתן לשלוח בתאריך 1.9.2020 בלבד לדוא"ל "חסרים".