תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים לתואר ראשון בלבד

תאריכים במעונות לקראת סמסטר חורף תש"פ.

רישום לסטודנטים חדשים רווקים שאינם תושבי חיפה והסביבה - 20/10/2018 עד 30/6/2019  באתר רישום וקבלה או באתר newstud.technion.ac.il.
רישום לסטודנטים חדשים רווקים תושבי חיפה והסביבה, זוגות וזוגות עם ילדים - 14/4/2019 עד 30/6/2019 באתר זה.
רישום לסטודנטים ותיקים רווקים, זוגות וזוגות עם ילדים - 14/4/2019 עד 3/5/2019 באתר זה.

רישום למעונות לסמסטר קיץ תשע"ט לסטודנטים רווקים

מועד הרישום למעונות לסמסטר קיץ: 26.5.19 – 30.5.19

הרישום ייעשה באתר המעונות

שימו לב לסעיפים הבאים:

 1. סטודנט שיירשם לאחר התאריכים הנ"ל, סיכוייו לקבל מעונות קטנים והוא יקבל תשובה מאוחרת ועל סמך מקום פנוי בלבד .
 2. סטודנט שיבקש להיכנס למעונות בחודשים ספטמבר, אוקטובר 2019 עבור בחינות מועדי ב', יוכל לקבל מעונות על בסיס מקום פנוי במעונות תחתון או העמים בלבד.
 3. סטודנט שיירשם למעונות לסמסטר קיץ ויעזוב במהלך סמסטר קיץ – יישלם שכר דירה עד סוף הקיץ, 27.9.19.

הערות

 • ניתן להירשם לסוג מעון אחד בלבד.
 • ניתן לגור במעונות בקיץ גם אם לא לומדים במהלך סמסטר קיץ.
 • תשובות יינתנו עד אמצע חודש יוני רק לסטודנטים שיקבלו לקיץ מעונות אחרים מאלה שגרים בהם עכשיו, ולסטודנטים שלא ניתן יהיה להיענות לבקשתם.
 • לסטודנטים שיבקשו להמשיך לגור בחדרם ובקשתם תאושר – לא תישלח הודעה.

רישום למעונות לסמסטר קיץ לזוגות ולזוגות עם ילדים

 1. זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומעוניינים להמשיך לקיץ – לא צריכים להירשם.
 2. זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומתכוונים לעזוב בסוף סמסטר אביב – יודיעו על כך למייל:
  couples@technion.ac.il עד ה- 30.5.19.

אלה שיעזבו במהלך הקיץ ולא יודיעו בזמן – יישלמו קנס בגובה חודש שכר דירה.

 1. זוגות וזוגות עם ילדים שמעוניינים לעבור דירה בקיץ, יכתבו למייל: couples@technion.ac.il עד 30.5.19. בקשות שיגיעו לאחר מכן ייענו בשלב מאוחר ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 2. שימו לב שמועד היציאה מהמעונות, המעברים בין המעונות והכניסה למעונות הם בתאריכים המצוינים במסמך זה בלבד ולא במועדים אחרים כלשהם.

תאריכים

סיום סמסטר אביב, מועד יציאה מהמעונות (לאלה שאינם ממשיכים לגור בקיץ) -  עד 28.7.19.

מעברים וכניסות לסמסטר קיץ - 29.7.19 מהשעה 8:00 עד 13:00

פינוי המעונות בסוף סמסטר קיץ (לסטודנטים שלא ממשיכים לגור בחורף תש"ף) -  עד 27.9.19.


סיום מגורים בסוף סמסטר אביב - 28/7/2019.

מועד מעברים בתוך המעונות לקראת סמסטר קיץ תשע"ט: 29/7/2019 בשעות 8:00 עד 13:00.

מועד כניסת דיירים חדשים לסמסטר קיץ תשע"ט: 29/7/2019 בשעות 8:00 עד 13:00.

מועד רישום למעונות לסמסטר קיץ: 3/5/2019 עד 26/5/2019.