תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים לתואר ראשון בלבד

תאריכים במעונות לקראת סמסטר חורף תשפ"א.
רישום לסטודנטים חדשים רווקים שאינם תושבי חיפה והסביבה - 20/1/2020 עד 30/6/2020 באתר רישום וקבלה
או באתר newstud.technion.ac.il.
רישום לסטודנטים חדשים רווקים תושבי חיפה והסביבה, זוגות וזוגות עם ילדים - 1/4/2020 עד 30/6/2020 באתר זה.
רישום לסטודנטים ותיקים רווקים, זוגות וזוגות עם ילדים - 1/4/2020 עד 24/4/2020 באתר זה.

סיום מגורים בסוף סמסטר אביב - 29/7/2020.
מועד מעברים בתוך המעונות לקראת סמסטר קיץ תשפ"א: 4/8/2020 בשעות 08:00 עד 13:00.
מועד כניסת דיירים חדשים לסמסטר קיץ תשפ"א: 4/8/2020 - בשעות 08:00 עד 13:00.
מועד רישום למעונות לסמסטר קיץ: 14/6/2020 עד 19/6/2020.