שכר דירה במעונות הטכניון תשע"ח-אוכלוסיות מיוחדות-Rent for International Students-Academic year 2017-2018

*All prices are in Israeli shekel

פוסט ד"ר - תוספת 15%  Post doctoral - increase of 15%
שלון בודד                883     Shalon-1 in a room
שלון זוג                   1661   Shalon - couples
משפחות מגדלים א'  Migdalim A - families  1881
קסל משפחות          Kessel dorms families  1976
מגדלים 2 חדרים      Migadalim B - couples  1661

אורחים בקמפוס - בודד 1250/1650
students exchange - 1 in a room 1250/1650

בי"ס בינלאומי וטים - תוספת 40%International program-increase of 40%
מזרח חדש (בודד)       1048 New East - 1 in a room
קסל בודדים (2 בחדר) 671 Kessel dorms - 2 in a room
קנדה בודדים              1012 Canada Village - 1 in a room
סנט (2 בחדר)            715 Senat - 2 in room
בודדים תחתון             696 Lower - 2 in a room
משפחות מגדלים א'    2248 Migdalim A - families
מגדלים זוגות              1997 Migdalim B - couples
קנדה בודדים ממוזג     Canada Village - 1 in a room + aircondition 942

תארים מתקדמים - תוספת 40%Graduate studies-increase of 40%
מזרח חדש (בודד)                         1047  New East - 1 in a room
נווה אמריקה - 1 בחדר                  1054  Nave America - 1 in a room
בודדים (קנדה+גרוס)                     1012  Canda Village - 1 in a room
קנדה בודדים ממוזג                       942  Canda Village - 1 in a room + aircondition
מזרח חדש (זוגות)                         1998 New East - couples
משתלמים זוגות - 2 חדרים            2101 Graduate Student Village - couples - 2 rooms
משתלמים זוגות/משפחות 3 חדרים 2542 Graduate Student Village - couples/families - 3 rooms
משתלמים משפחות - 4 חדרים        Graduate Student Village - Families - 4 rooms 2838

 

תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים לתואר ראשון בלבד

תאריכים במעונות לקראת סמסטר אביב תשע"ט

רישום לסטודנטים חדשים - 1.11.2018 עד 10.1.2019
רישום לסטודנטים ותיקים - 1.1.2019 עד 10.1.2019

סטודנטים המעוניינים לעבור לסוג מעון אחר, יכולים להגיש בקשת מעבר ב - 21.1.2019 בלבד,
את טפסי הבקשה יש להוריד מאתר המעונות (לשונית "טפסים") ולשלוח למייל: Haserim.meonot@technion.ac.il.
תשובה חיובית תינתן בדואר האלקטרוני מספר ימים לאחר מכן.
המעברים לסמסטר אביב יתבצעו ב - 12.3.2019.
שימו לב:
1. בקשות מעבר קודמות - בטלות.
2. סטודנט שקיבל תשובה חיובית - חייב לעבור.
3. בקשות מעבר בתוך האזורים יוגשו במשרדים האזוריים.

זוגות וזוגות עם ילדים המעוניינים לעבור לדירה אחרת, יכתבו מייל אל: couples@technion.ac.il
עם פרטיהם האישיים, כתובת במעונות, סוג מעון מבוקש וסיבת המעבר. אין צורך בטופס בקשת מעבר.
תשובה תינתן למי שניתן יהיה להעביר.

סיום מגורים בסוף סמסטר חורף - 10.3.2019

כניסת דיירים חדשים לאביב - 14.3.2019 ו- 17.3.2019.