שכר דירה במעונות הטכניון תשע"ח-אוכלוסיות מיוחדות-Rent for International Students-Academic year 2017-2018

*All prices are in Israeli shekel

פוסט ד"ר - תוספת 15%  Post doctoral - increase of 15%
שלון בודד                883     Shalon-1 in a room
שלון זוג                   1661   Shalon - couples
משפחות מגדלים א'  Migdalim A - families  1881
קסל משפחות          Kessel dorms families  1976
מגדלים 2 חדרים      Migadalim B - couples  1661

אורחים בקמפוס - בודד 1250/1650
students exchange - 1 in a room 1250/1650

בי"ס בינלאומי וטים - תוספת 40%International program-increase of 40%
מזרח חדש (בודד)       1048 New East - 1 in a room
קסל בודדים (2 בחדר) 671 Kessel dorms - 2 in a room
קנדה בודדים              1012 Canada Village - 1 in a room
סנט (2 בחדר)            715 Senat - 2 in room
בודדים תחתון             696 Lower - 2 in a room
משפחות מגדלים א'    2248 Migdalim A - families
מגדלים זוגות              1997 Migdalim B - couples
קנדה בודדים ממוזג     Canada Village - 1 in a room + aircondition 942

תארים מתקדמים - תוספת 40%Graduate studies-increase of 40%
מזרח חדש (בודד)                         1047  New East - 1 in a room
נווה אמריקה - 1 בחדר                  1054  Nave America - 1 in a room
בודדים (קנדה+גרוס)                     1012  Canda Village - 1 in a room
קנדה בודדים ממוזג                       942  Canda Village - 1 in a room + aircondition
מזרח חדש (זוגות)                         1998 New East - couples
משתלמים זוגות - 2 חדרים            2101 Graduate Student Village - couples - 2 rooms
משתלמים זוגות/משפחות 3 חדרים 2542 Graduate Student Village - couples/families - 3 rooms
משתלמים משפחות - 4 חדרים        Graduate Student Village - Families - 4 rooms 2838

 

תאריכים

הודעה זו מיועדת ללומדים לתואר ראשון בלבד

תאריכים במעונות לקראת סמסטר חורף תשפ"א.
רישום לסטודנטים חדשים רווקים שאינם תושבי חיפה והסביבה - 20/1/2020 עד 31/8/2020 באתר רישום וקבלה
או באתר newstud.technion.ac.il.
רישום לסטודנטים חדשים רווקים תושבי חיפה והסביבה, זוגות וזוגות עם ילדים - 1/4/2020 עד 31/8/2020 באתר זה.
רישום לסטודנטים ותיקים רווקים, זוגות וזוגות עם ילדים - 1/4/2020 עד 30/4/2020 באתר זה.

רישום למעונות לסמסטר קיץ תש"ף לסטודנטים רווקים
מועד הרישום למעונות לסמסטר קיץ: 14.6.2020 – 19.6.2020
הרישום ייעשה באתר המעונות

שימו לב לסעיפים הבאים:
סטודנט שיירשם לאחר התאריכים הנ"ל, סיכוייו לקבל מעונות קטנים והוא יקבל תשובה מאוחרת ועל סמך מקום פנוי בלבד .
סטודנט שיבקש להיכנס למעונות בחודשים ספטמבר, אוקטובר 2020 עבור בחינות מועדי ב', יוכל לקבל מעונות על בסיס מקום פנוי במעונות תחתון או העמים בלבד.
סטודנט שיירשם למעונות לסמסטר קיץ ויעזוב במהלך סמסטר קיץ – יישלם שכר דירה עד סוף הקיץ, 13.10.2020.
הערות
ניתן להירשם לסוג מעון אחד בלבד.
ניתן לגור במעונות בקיץ גם אם לא לומדים במהלך סמסטר קיץ.
תשובות יינתנו עד סוף חודש יוני רק לסטודנטים שיקבלו לקיץ מעונות אחרים מאלה שגרים בהם עכשיו, ולסטודנטים שלא ניתן יהיה להיענות לבקשתם.
לסטודנטים שיבקשו להמשיך לגור בחדרם ובקשתם תאושר – לא תישלח הודעה.

שימו לב שמועד היציאה מהמעונות, המעברים בין המעונות והכניסה למעונות הם בתאריכים המצוינים להלן ולא במועדים אחרים כלשהם.

 תאריכים
סיום סמסטר אביב, מועד יציאה מהמעונות (לאלה שאינם ממשיכים לגור בקיץ) -  עד 29.7.2020
מעברים וכניסות לסמסטר קיץ - 4.8.2020 מהשעה 8:00 עד 13:00
פינוי המעונות בסוף סמסטר קיץ (לסטודנטים שלא ממשיכים לגור בחורף תשפ"א) - עד 13.10.2020.

רישום למעונות לסמסטר קיץ תש"ף לזוגות ולזוגות עם ילדים
מועד הרישום למעונות לסמסטר קיץ: 14.6.2020 – 19.6.2020
הרישום ייעשה באמצעות שליחת מייל אל: couples@technion.ac.il

זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומעוניינים להמשיך לקיץ – לא צריכים להירשם.
זוגות וזוגות עם ילדים שגרים במעונות ומתכוונים לעזוב באחד ממועדי היציאה שלהלן, יודיעו על כך למייל:   couples@technion.ac.il עד ה- 19.6.2020

ישנם 3 מועדים בלבד ליציאה מהמעונות:
בסיום סמסטר אביב – 29.7.2020
     באמצע סמסטר קיץ – 15.8.2020
     בסוף סמסטר קיץ – 13.10.2020

אלה שיעזבו שלא במועדים אלה ו/או שלא יודיעו בזמן – יישלמו קנס בגובה חודש שכר דירה.

זוגות וזוגות עם ילדים שמעוניינים לעבור דירה בקיץ, יכתבו למייל: couples@technion.ac.il
עד 19.6.2020. בקשות שיגיעו לאחר מכן ייענו בשלב מאוחר ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

תאריכים
שימו לב שמועד היציאה מהמעונות, המעברים בין המעונות והכניסה למעונות הם בתאריכים המצוינים במסמך זה בלבד ולא במועדים אחרים כלשהם.
סיום סמסטר אביב, מועד יציאה מהמעונות (לאלה שאינם ממשיכים לגור בקיץ) -  עד 29.7.2020.
מעברים וכניסות לסמסטר קיץ - 4.8.2020 מהשעה 8:00 עד 13:00
סיום מגורים בסוף סמסטר אביב - 29/7/2020.
מועד מעברים בתוך המעונות לקראת סמסטר קיץ תשפ"א: 4/8/2020 בשעות 08:00 עד 13:00.
מועד כניסת דיירים חדשים לסמסטר קיץ תשפ"א: 4/8/2020 - בשעות 08:00 עד 13:00.
מועד רישום למעונות לסמסטר קיץ: 14/6/2020 עד 19/6/2020.